Obsługa skryptów jest używana do zarządzania interakcjami danych między serwerem Siebel/serwerem internetowym a interfejsem użytkownika. Wymaga to włączenia obsługi języka JavaScript w przeglądarce internetowej.

Aby skonfigurować te ustawienia w programie Internet Explorer, należy wykonać następujące czynności:

Z menu Narzędzia wybrać polecenie Opcje internetowe, przejść na kartę Zabezpieczenia i kliknąć przycisk Poziom niestandardowy, a następnie w sekcji “Wykonywanie aktywnych skryptów” wybrać opcję "Monituj" lub "Włącz".

Z menu Narzędzia wybrać polecenie Opcje internetowe, przejść na kartę Zabezpieczenia i kliknąć przycisk Poziom niestandardowy, a następnie w sekcji "Wykonywanie skryptów apletów języka Java” wybrać opcję "Monituj" lub "Włącz".

W przypadku innych przeglądarek proszę wykonać adekwatne równoważne instrukcje, aby włączyć używanie języka JavaScript i zezwolić na interakcje apletów Java z językiem JavaScript.